Tuotteet ja palvelut

Suomen Ekolannoite Oy tarjoaa seuraavia tuotteita ja palveluita:
  • Jätevesilietteiden desinfiointi maanparannusaineiksi
  • Mullan valmistus
  • Maanparannusaineiden ja mullan myynti maanviljelijöille ja muille loppukäyttäjille
Myymme kahta maanparannusainetta Suomessa:
  • Ekoravinne –  korkearavinteinen maanparannusaine, jota myydään Mikkelin alueella.
  • Pellonparannus – kemiallisesti hapetettu puhdistamoliete Vihdin jätevedenpuhdistamolta.

Järjestämme edullisesti kuljetuksen maanparannusaineille ja lietteiden levittämisen maanviljelijöiden pelloille asti.
Toimitamme myös kokonaisia lietteenkäsittelylaitoksia tai niiden osia asiakastarpeiden mukaisesti.

Myyntitiimimme koostuu alan ammattilaisista, joilla on osaamista jätevedenpuhdistamisprosesseista, viranomaisasioiden hoitamisesta sekä maanviljelyksestä.

Ekolannoitteen asiakkaina ovat ensisijaisesti maanviljelijät, yhdyskunnalliset ja teolliset jätevedenpuhdistamot sekä paperiteollisuus.